Výstava "JAROSLAV RÓNA SOCHY A OBRAZY" Galerie Centro Sefarad-Israel, Madrid